גנרטור להשכרה המתפקד בתור גנרטור גיבוי בבית משותף למקרים של הפסקות חשמל צריך לקבל תחזוקה שוטפת יותר מכל סוג גנרטור אחר. אחזקת גנרטור גיבוי מתבצעת על פי רשימה מסודרת.

כמו כל מכונה אחרת, גם גנרטור להשכרה צריך תחזוקה שוטפת על מנת לעבוד כשורה כאשר הוא נדרש לעשות את עבודתו ולשמור על אריכות חיים מקסימלית.
יתרה מכך, גנרטור גיבוי בבית משותף מחייב תחזוקה שוטפת דווקא בגלל שהוא אינו עובד על בסיס קבוע אלא רק במקרים של הפסקת חשמל.
גנרטור להשכרה ממוצע אשר מושכר לעיתים קרובות ומשומש בכל פעם יכול להחזיק עד ל-30 אלף שעות, במידה ואותה חברת השכרת גנרטורים מעניקה לו תחזוקה שוטפת.
גנרטור גיבוי להשכרה מצד שני מחזיק בממוצע רק עד 26 אלף שעות, זאת מכיוון שהרבה מזמן ההשכרה שלו אותו גנרטור הוא יושב ללא מעש.
כלומר, דווקא גנרטורים פעילים מחזיקים זמן רב יותר מגנרטורים לגיבוי שלא פועלים מרבית הזמן.
עם זאת, כן ניתן להבטיח מקסימום זמן חיים של גנרטור להשכרה אם מבצעים לו תחזוקה שוטפת, לרבות אצל גנרטור גיבוי שלא פועל בדרך קבע.

מה בוחנים במהלך בדיקת תחזוקת גנרטור גיבוי?

דרישות התחזוקה של גנרטורים להשכרה חוזרות על עצמן, כאשר בכל בדיקה תחזוקה תקופתית טכנאי הגנרטורים יבחן את אותן מערכות ואותם חלקים בגנרטור.
תחילה יבצע טכנאי הגנרטורים בדיקה של החלקים לאיתור בלאי, ויחליף חלקים שהתכלו במידת הצורך.
יבדקו מפלסי הנוזלים בגנרטור, לרבות דלק ושמן מנוע.
תיבחן מצב הסוללה הנטענת של הגנרטור, הסוללה שבה נאגר החשמל שמייצר הגנרטור בעת הפעלתו.
תתבצע בדיקת עומס על הגנרטור על מנת לוודא שהגנרטור עדיין מוכן לספק חשמל בעת הפסקת חשמל בלי לקרוס.
יוחלפו מסנני אוויר ויבוצע ניקיון כללי של לכלוך ואבק.

תחזוקת גנרטור גיבוי חייבת להיות באחריות בעל מקצוע מוסמך

חשוב לא לבצע את התחזוקה בעצמכם אלא להזמין טכנאי גנרטורים מקצועי המוסמך לתחזוקת גנרטור.
יש מגוון של חברות השכרת גנרטור שמעניקות את שירותי האחזקה בהמשך להשכרה של גנרטור הגיבוי.
יתרון נוסף של שירות תחזוקה מחברת גנרטורים היא שתמיד יהיה לכם דוח נתונים של תקינות הגנרטור, כל שיהיה ניתן להעריך תקלות עתידיות מבעוד מועד.

קביעת לוחות זמנים לתחזוקה תקופתית

לוחות הזמנים לתחזוקת גנרטור גיבוי נעמדת על פי מספר גורמים, כאשר לרוב מדובר על בדיקה תקופתית הנערכת בין 3-6 חודשים בהתאם לצרכי התחזוקה של הגנרטור.
למשל אם הסביבה בה מוצב הגנרטור הנה סביבה בעייתית (מאובקת, מאוד חמה או קרה או לחה וכו') יהיה צורך לבצע יותר תחזוקה תכופה יותר.

צ'ק-ליסט לדוגמה של תחזוקת גנרטור גיבוי להשכרה

על מנת להמחיש את בדיקת התחזוקה של גנרטור להשכרה, להלן רשימה של בדיקות שכיחות שיש לבצע בעת תחזוקה של גנרטור גיבוי על ידי איש תחזוקת גנרטורים:

  • מפעילים את הגנרטור ללא עומס גבוה ומוודאים שהגנרטור פועל בלי תקלות או נורות אזהרה.
  • בוחנים את רמות הדלק והשמן במנוע, כאשר בנוסף מוודאים שאין שום נזילות או ירידה לא מוסברת של כמות הנוזלים בגנרטור.
  • בודקים את מטען הסוללה בגנרטור ואת היכולת של הסוללה לצבור חשמל בעת הפעלת הגנרטור.
  • מבצעים בדיקת תקינות של כל הכבלים ממנוע הגנרטור, דרך הסוללה ועד לכבל היציאה של הגנרטור לתשתית החשמל של המבנה המשותף.
  • מבצעים בדיקה של מערכת פליטת הגז בגנרטור ומוודאים שאין שום חפץ זר שמונע אידוי אופטימלי של הגזים היוצאים מהגנרטור.
  • מבצעים בדיקת תקינות של לוח החשמל בגנרטור וכל המתגים.
  • מבצעים ניקיון כללי של הגנרטור וניקוי פילטרים מלוכלכים.
  • מפעילים שוב את הגנרטור עם עומס גבוה לבדיקת תקינות אחרונה.